Paweł Szczur
Olsztyn SmartCity 2020

Olsztyn musi stać się mądrym miastem by skutecznie radzić sobie z problemami. Mądrym miastem może stać się tylko, gdy decyzje podejmowane będą na podstawie danych, a nie niejasnych interesów partyjnych.

Na starcie nie musimy budować drogiej infrastruktury technologicznej lub tworzyć skomplikowanych systemów komputerowych. Pierwszym krokiem na drodzę do prawdziwego Smart City jest sprawdzenia, które informacje możemy już wykorzystywać, a które musimy zacząć zbierać.

Tylko w ten sposób planowane inwestycje i działania będą wpływały pozytywnie na rozwój naszego miasta, a podejmowanie decyzje będa jasne i transparentne.

Musimy zbierać dane i zacząć z nich korzystać.

Proponuję:

  • Stworzenie strategii otwartych danych miasta Olsztyn – mamy prawo wiedzieć jak funkcjonuje nasze miasto.
  • Inwentaryzacja i publikacja danych zbieranych przez w miejskie wydziały i instytucje.
  • Wyznaczanie jasnych celów, do których Olsztyn będzie zmierzał.
  • Określenie wskaźników rozwoju, które umożliwią podejmowanie lepszych decyzji.
  • Wymaganie merytorycznych argumentów dla podejmowanych decyzji.
  • Stworzenie osiedlowych strategii opisujących unikalny charakter każdego osiedla i możliwości jego rozwoju.
  • Przygotowanie i uczynienie dostępnymi miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – długoterminowych budowlano-inwestycyjnych planów dla każdej części miasta.

Last modified on 2018-10-01