Paweł Szczur
Dlaczego kandyduje

Jeśli chcemy rozwiązywać problemy naszego miasta skutecznie, poprawiać komfort życia mieszkańców i być gotowym na nowy wyzwania, Olsztyn musi stać się mądrym miastem.

Miastem, które podejmuje decyzje na podstawie dobrze przygotowanych analiz. Miastem, które podejmuje decyzje jawnie i we współpracy z mieszkańcami. Miastem, które podejmuje decyzje wiedząc, jakie będą ich efekty w przyszłości.

Chcę wprowadzić w naszym mieście projekty, które pomogą nam – mieszkańcom – zrozumieć, jakie będą konsekwencje inwestycji, które realizujemy. Pomogą określić, czy plany na rozwój są dobre, czy należy je zmienić. Będą jasno i szybko komunikowały mieszkańcom, które plany będą ich dotyczyły i w jaki sposób na nich wpłyną.

Chcę by Olsztyn w końcu stał się mądrym miastem.

Moje cele

  • Otworzyć dane – mamy prawo wiedzieć, gdzie powstanie nowa droga i które drzewa zostaną wycięte w związku określoną inwestycją – upublicznijmy dane naszego miasta
  • Miejskie Wskaźniki – opracujmy prosty zestaw informacji, który pomoże nam skutecznie i jasno oceniać prawdziwy stan rozwoju naszego miasta
  • Nowoczesne miasto – potrzebujemy nowych narzędzi do rozmowy, do angażowania mieszkańców i pomocy potrzebującym

Moje projekty

Kandyduję w ramach Komitetu Wyborczego Wyborców Wspólny Olsztyn w okręgu nr 2. Zachęcam do zapoznania się z sylwetkami innych kandydatów oraz naszym programem na stronie komitetu: wspolnyolsztyn.pl. Nasz komitet został założony przez mieszkańców Olsztyna jako oddolna i bezpartyjna inicjatywa.


Last modified on 2018-10-01